Kleen4Care

Sinds september 2019 werkt de Leo Kannerschool SO samen met Kleen4care. Kleen4Care biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen, zoals autisme, ADHD of angst- en gedragsstoornissen. Er wordt gewerkt aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. Deze begeleiding kan ook ingezet worden voor kinderen en jongeren die niet in staat zijn onderwijs te volgen in een schoolse setting waardoor zij thuiszitters zijn. Speciaal voor deze thuiszitters is de Leo Kannerschool SO een samenwerking aangegaan met Kleen4Care.

Doel van de samenwerking
De Leo Kannerschool SO is de samenwerking met Kleen4Care aangegaan om een onderwijsaanbod te kunnen verzorgen voor thuiszitters binnen een setting waarin ook de noodzakelijke zorg geboden wordt. Het overkoepelende doel is om deze kinderen/ jongeren op een verantwoorde manier toe te laten werken naar en voor te bereiden op terugkeer in een groepssetting op een school.

Doelgroep
Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn onderwijs te volgen in een groepssetting op een school. De leerlingen zijn leerbaar, maar hun belastbaarheid laat het niet toe te profiteren van onderwijs binnen een schoolse setting, met als gevolg dat zij thuiszitters zijn. Denk hierbij aan leerlingen die bijvoorbeeld door hun prikkelgevoeligheid niet in een groep kunnen functioneren. Er is altijd sprake van een combinatie van onderwijs en zorg. Dit betekent dat de kinderen/jongeren begeleiding moeten ontvangen van Kleen4Care, voordat zij in aanmerking komen voor onderwijs op deze locatie.

Locatie en werkwijze
Op de bovenverdieping van de locatie Kleen4Care is een klaslokaal van de Leo Kannerschool SO gevestigd. In dit klaslokaal wordt onderwijs verzorgd door een leerkracht van de Leo Kannerschool SO. De leerkracht krijgt ondersteuning van de onderwijskundig begeleider en orthopedagoog van de Leo Kannerschool SO. Tijdens de onderwijsmomenten is altijd een begeleider van Kleen4Care aanwezig in de klas. De Leo Kannerschool SO werkt aan de schoolse en cognitieve vaardigheden en aan de belastbaarheid van de leerlingen. De begeleiding vanuit Kleen4Care richt zich op de sociaal-emotionele vaardigheden. Daarnaast monitoren zij de ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij wordt geregeld geëvalueerd in hoeverre de leerlingen in staat zijn terug te keren naar een groepssetting op een school.