Kleen4Care

Sinds september 2019 is de Leo Kannerschool SO een samenwerking aangegaan met Kleen4care. Kleen4Care biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen zoals autisme, ADHD of angst- en gedragsstoornissen. Er wordt gewerkt aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en de zelfredzaamheid. Deze begeleiding kan ook ingezet worden voor kinderen en jongeren die niet in staat zijn onderwijs te volgen in een schoolse setting waardoor zij thuiszitters zijn. Speciaal voor deze thuiszitters is de Leo Kannerschool SO een samenwerking aangegaan met Kleen4Care.

Doel van de samenwerking
De Leo Kannerschool SO is deze samenwerking met Kleen4Care aangegaan om een onderwijsaanbod te kunnen verzorgen voor thuiszitters binnen een setting waarin ook de noodzakelijke zorg geboden wordt. Het overkoepelend doel is om deze kinderen/jongeren op een verantwoorde manier toe te laten werken naar en voor te bereiden op terugkeer in een groepssetting op een school.

Doelgroep
Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn onderwijs te volgen in een groepssetting op een school. De leerlingen zijn leerbaar, maar hun belastbaarheid laat het niet toe te profiteren van onderwijs binnen een schoolse setting met als gevolg dat zij thuiszitters zijn. Denk hierbij aan leerlingen die bijvoorbeeld door hun prikkelgevoeligheid niet in een groep kunnen functioneren. Er is altijd sprake van een combinatie onderwijs en zorg. Dit betekent dat de kinderen/jongeren begeleiding moeten ontvangen van Kleen4Care alvorens zij in aanmerking komen voor onderwijs op deze locatie.

Locatie en werkwijze
Er is een klaslokaal van de Leo Kannerschool SO gevestigd op de bovenverdieping van de locatie Kleen4Care. In het klaslokaal wordt onderwijs verzorgd door een leerkracht van de Leo Kannerschool SO. Tijdens de onderwijsmomenten is altijd een begeleider vanuit Kleen4Care aanwezig in de klas. De Leo Kannerschool SO werkt aan de schoolse- en cognitieve vaardigheden alsmede aan de belastbaarheid van de leerlingen. De begeleiding vanuit Kleen4Care richt zich op de sociaal-emotionele vaardigheden. De leerkracht wordt ondersteund door de onderwijskundig begeleider en orthopedagoog van de Leo Kannerschool SO. Daarnaast monitoren zij de ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij wordt geregeld geëvalueerd in hoeverre de leerlingen in staat zijn terug te keren naar een groepssetting op een school.