Speciaalonderwijsleiden.nl

Hoe werkt het speciaal (basis)onderwijs in Leiden? Het is voor ouders niet altijd makkelijk de weg te vinden in onderwijsland, zeker niet als een kind speciale onderwijsondersteuning nodig heeft. Met deze gezamenlijke website willen de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs ouders en leerlingen laten zien hoe het speciaal (basis)onderwijs is georganiseerd en wat we te bieden hebben.