Nieuwe leerlingen

Op deze pagina vind je alle informatie over onze aanmeldingsprocedure en plaatsing op onze school. Hieronder wordt op verschillende pagina's weergegeven hoe wij het beleid rond aanmelding en plaatsing hebben vormgegeven. Hierin maken wij onderscheid tussen de aanmelding en plaatsing voor dit lopend schooljaar (2023-2024) en voor schooljaar 2024-2025.