Aanmelding 2020-2021

De Leo Kannerschool SO vindt het belangrijk om met ouders en aspirant leerling zorgvuldig te onderzoeken of dit de school is waarin ontwikkeling van de leerling tot stand kan komen. Om dit zorgvuldig te doen heeft de Leo Kannerschool SO de aanmeldprocedure beschreven hier op de website. Wij leggen uit hoe de aanmelding en plaatsing is vormgegeven zodat ouders weten wat ze van de school kunnen verwachten.

Op dit moment heeft de Leo Kannerschool SO geen ruimte om aanmeldingen in behandeling te nemen. Het is mogelijk dat gedurende het schooljaar plaatsen beschikbaar komen wegens verhuizing, opname behandeling enzovoorts. Indien aanmelding van een leerling op de Leo Kannerschool SO in het lopende schooljaar gewenst is, kan contact opgenomen worden met de afdeling zorg via admin.oegstgeestso@leokanner.nl of 071 515 08 44.