Over ons

Wij zijn de SO-afdeling van de Leo Kannerschool. Kinderen in de leeftijd van ongeveer vier tot dertien jaar die last hebben van een stoornis in het autismespectrum kunnen bij ons onderwijs volgen. Ze krijgen les van leerkrachten die gewend zijn om te werken met zulke leerlingen. Onze school is van binnen en van buiten ingericht en afgestemd op de behoeften van deze leerlingen met autisme.