SOP & Schoolgids

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit profiel beschrijven we onze ambities voor onze leerlingen. Daarnaast willen we inzicht geven in de voorzieningen die wij voor onze leerlingen in huis hebben. Het ondersteuningsprofiel geeft beknopt weer hoe ons onderwijs er uitziet. Uitgebreidere informatie over onze school is te vinden in onze schoolgids.

SOP

Schoolgids 2023-2024 (concept)

In onze schoolgids beschrijven wij naast onze visie & missie, de inhoud en werkwijze van ons onderwijs. Daarnaast is hier praktische informatie te vinden.

Schoolgids 2023-2024