Werkgeluk zit in kleine dingen

Ienske Heijkoop is logopedist bij de Leo Kannerschool SO in Oegstgeest, de enige LKO-locatie met een eigen logopedist. Ze werkt hier al 20 jaar, is een van de ‘oudgedienden’ en ervaart veel werkplezier. Ienske: “Ik krijg nog steeds nieuwe inzichten en kan een stukje creativiteit kwijt. De collega’s hebben oprechte belangstelling voor elkaar, je wordt hier gezien. Bovendien weet de Leo Kanner hoe je een feestje moet vieren!”

Ienske heeft bewust voor het speciaal onderwijs gekozen en voor het werken met kinderen met autisme. Dat is echt een specialisatie. “Het is mooi om te zien hoe kinderen met autisme zich ontwikkelen, ze zijn altijd zo puur. In het reguliere onderwijs krijgt een kind hooguit twee behandelingen logopedie, in het speciaal onderwijs krijgen ze therapie, het gaat dan meer om het communiceren. Kinderen met autisme hebben vaak problemen met taal, er zijn kinderen die niet of nauwelijks tot spreken zijn gekomen. Het geeft voldoening als je als logopedist in contact kan komen met een leerling.

Werkgeluk zit in kleine, concrete dingen en in onverwachte momenten.”

“De Leo Kanner Onderwijsgroep zorgt goed voor haar mensen en probeert altijd het beste uit mensen te halen. Zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. Regelmatig spreekt de organisatie haar waardering uit en dat voel ik ook zo. Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en betaald. Binnen logopedie zijn tal van opleidingen en cursussen. We zijn vrij om te kiezen welke voor de school relevante cursus of opleiding we willen volgen. Die keuzevrijheid, waardering, in combinatie met de gemoedelijke sfeer, ruimte voor ontspanning en gezelligheid maakt de school een fijne werkgever.

"Om hier te werken moet je wel echt van kinderen met autisme houden. Het vergt kennis van autisme, creativiteit en een ander soort geduld. Het is de kunst te balanceren tussen de mogelijkheden en uitdagingen van de kinderen en buiten de box te durven denken.”