Voor ouders

Ons succes met de leerlingen staat of valt met de betrokkenheid van de ouders. Als uw kind bij ons op school zit, hebben we dan ook graag contact met u. U wilt natuurlijk weten hoe het gaat en wij vertellen daar graag over. We zien ook graag dat u meedenkt en meepraat over de ontwikkelingen op de Leo Kannerschool SO. Dat kan via de klankbordgroep, de MR of de ouderraad.