Klankbordgroep

Elke locatie van de onderwijsgroep heeft een klankbordgroep. Binnen de klankbordgroep vindt overleg plaats tussen ouders en school over schoolbeleid. De klankbordgroep is vooral een adviesorgaan voor de locatiedirecteur over het locatiebeleid en bestaat uit ouders en leerkrachten. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in het curriculum en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De locatiedirecteur is aanwezig als toehoorder. De contactgegevens van de leden van de klankbordgroep staan achter in de schoolgids.