Klankbordgroep

Elke locatie van de Leo Kanner Onderwijsgroep heeft een klankbordgroep. De klankbordgroep is vooral een adviesorgaan voor de locatiedirecteur over het locatiebeleid, en bestaat uit ouders en leerkrachten. Binnen de klankbordgroep vindt overleg plaats tussen ouders en school over het schoolbeleid. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in het curriculum en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De locatiedirecteur is aanwezig als toehoorder. De contactgegevens van de leden van de klankbordgroep staan achter in de schoolgids.