Voor professionals

Bent u ook actief in het werkveld met kinderen die een stoornis in het autismespectrum hebben? Of bent u geinteresseerd in het speciaal (basis)onderwijs? Wilt u met eigen ogen zien hoe wij werken met deze kinderen? Bezoekt u dan een van onze open dagen die we jaarlijks organiseren.