Open dagen

Bent u ook actief in het werkveld met kinderen die een stoornis in het autismespectrum hebben? Wilt u met eigen ogen zien hoe wij werken met deze kinderen? Dan bieden we u die mogelijkheid om een kijkje te nemen in onze school. Daarvoor organiseren wij een aantal keren per jaar een "KIJKJE KANNER".

"Kijkje Kanner" wordt op de volgende dagen georganiseerd:

Dinsdag 18 februari 2020

Dinsdag 26 mei 2020

  Tijdens "Kijkje Kanner" ziet het programma er als volgt uit:

  09.15 uur: Inloop met koffie/thee

  09.30 uur: Start presentatie & rondleiding

  10.30 uur: Sluiting

   Geïnteresseerden kunnen zich hieronder aanmelden voor Kijkje Kanner bij Madelon Geldens (orthopedagoog).

   Aanmelden