Open dagen

Veel collega’s uit het werkveld willen graag een kijkje nemen in de keuken van de Leo Kannerschool SO. Voor deze professionals organiseren wij een tweetal keer per jaar een Kijkje Kanner.

Kijkje Kanner wordt op de volgende dagen georganiseerd:

Donderdag 28 januari 2021

Donderdag 27 mei 2021


Tijdens Kijkje Kanner ziet het programma er als volgt uit:

09.15 uur: Inloop met koffie/thee

09.30 uur: Start presentatie & rondleiding

10.30 uur: Sluiting


Geïnteresseerden kunnen zich hieronder aanmelden voor Kijkje Kanner bij Madelon Geldens (orthopedagoog).

Aanmelden