11 - 02 - 2021

We zijn weer op school

Zoals u waarschijnlijk dit weekend, via de media, heeft vernomen en bevestigd heeft gekregen tijdens de persconferentie afgelopen dinsdagavond, gaan de scholen voor primair onderwijs weer open. Na wederom een periode van afstandsonderwijs zijn wij erg blij dat wij onze leerlingen aanstaande maandag weer mogen ontvangen. De reguliere schooltijden zullen worden aangehouden.

Het zal voor iedereen, maar met name voor onze leerlingen, best even wennen zijn om weer naar school te gaan. Wij nemen dan ook ruim de tijd om ze hierin te begeleiden. Bij opvallende zaken of zorgen zullen de leerkrachten snel contact met u opnemen om dit te bespreken. Wij willen u verzoeken om dit andersom ook te doen. Dus mocht u zorgen hebben rond de schoolgang van uw kind, schroom dan niet om te bellen of te mailen. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

De afgelopen dagen is er achter de schermen veel gesproken, zowel met het Bestuur van de LKO als met de PO-raad en het Ministerie van OC&W om te kijken hoe wij zo veilig mogelijk de school weer kunnen openen en hoe we de kans op een Corona-uitbraak in de school zo klein mogelijk kunnen maken. Hieronder wil ik u uitleggen welke maatregelen en afspraken wij nemen en maken om dit te organiseren.

Aankomst en vertrek, naar en van school: Vóór de sluiting van de school werkten wij met aparte ingangen voor de verschillende klassen. Dit zal niet veranderen. Voor onze leerlingen is dat duidelijk en werkt goed. Bij het brengen en halen van uw kind is het niet toegestaan om met uw kind mee het schoolgebouw in te gaan. Er zal, zoals u van ons gewend bent, een collega bij de toegangsdeur staan om uw kind op te vangen. Bij het ophalen van de kinderen vragen wij u, als ouders, om op het groene veld te staan. Dus niet op het pad tussen de school en Curium. Dit in verband met de doorstroom van de medewerkers van Curium en vertrekkende ouders vanuit school. Ook is het niet de bedoeling dat er na schooltijd gespeeld wordt op het privéterrein van het Curium.

Richtlijnen bij ziekte of verkoudheid: Om de kans op een besmetting binnen de school zo klein mogelijk te maken en de eventuele gevolgen te beperken verzoeken wij u, rekening te houden met de volgende richtlijnen:

Leerlingen mogen niet naar school komen wanneer:

➢ Er sprake is van neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden) of koorts. (Bij 24 uur klachtenvrij, mag uw kind weer naar school komen.)

➢ Er iemand anders in het gezin verkouden is, keelpijn heeft of benauwd is, in combinatie met koorts. (Als iedereen in het gezin, 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.)

➢ Wij verzoeken u bij twijfel, uw kind thuis te houden.

➢ Wanneer er sprake is van astma, hooikoorts of chronische verkoudheid bij uw kind, verzoeken wij u om contact op te nemen met de directie van de school.

➢ Wanneer uw kind tijdens de schooldag verkouden of ziek wordt zullen wij u bellen om hem of haar direct op te halen.

Richtlijnen bij een Coronabesmetting in de klas: In overleg met het College van Bestuur, is besloten om de onderstaande richtlijnen voor de scholen binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep te hanteren:

Wanneer een leerling of leerkracht in een klas positief getest wordt op het Coronavirus gelden de volgende maatregelen:

➢ Alle leerlingen en leerkracht gaan in quarantaine voor de periode van zeven dagen. (inclusief weekenddagen)

➢ Op de vijfde dag kunnen de leerlingen en leerkracht getest worden op het Coronavirus. (ook in het weekend)

➢ Wanneer de testuitslag negatief is, mogen de leerling en leerkracht na de zevende dag weer naar school en zal het fysieke onderwijs hervat worden.

➢ Wanneer u als ouder er niet voor kiest om uw kind te laten testen (dit staat u natuurlijk helemaal vrij), dan mag uw kind na 10 dagen (inclusief weekenddagen) weer naar school als er geen klachten zijn opgetreden.

Tijdens een quarantaineperiode zal er zoveel mogelijk overgeschakeld worden naar thuisonderwijs op de wijze zoals u nu van ons gewend bent. Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn.

Testen, testen, testen….
Gelukkig kunnen collega’s wanneer zij klachten hebben gebruik maken van de voorrangsregeling en sneltest van de GGD. Hiermee hopen we te voorkomen dat er vanwege het testen (en de bijbehorende wachttijd) een tekort aan collega’s zal ontstaan. Daarnaast zal het schoolteam bij opening van de school, preventief getest worden. Dit zullen wij eens in de twee weken herhalen. Hiermee verkleinen we met elkaar de kans op besmetting en hopen wij de school zo lang mogelijk open te kunnen houden voor zoveel mogelijk leerlingen.

Overleg met u als ouders: De overleggen die wij met u als ouders hebben zullen zoveel mogelijk digitaal georganiseerd worden. Dit geldt ook voor informatieavonden en tafeltjesavonden.

Vakanties, vrije dagen & studiedagen: We houden vast aan de vastgestelde vrije dagen en vakanties in de kalender die u aan het begin van het schooljaar heeft ontvangen. De studiedag in februari komt wél te vervallen. Dit betekent dat er op deze dag gewoon les gegeven zal worden en dat uw kind naar school komt.

Taxivervoer: Wij adviseren u om, wanneer uw kind gebruik maakt van taxivervoer, contact op te nemen met het taxibedrijf om aan te geven dat u per 8 februari weer gebruik wilt maken van hun diensten.

Naast bovenstaande zaken zijn er een aantal elementen die voor u als ouder niet direct zichtbaar zijn maar invloed hebben op de wijze waarop wij met onze leerlingen werken. Deze zaken zijn niet allemaal nieuw maar wel de moeite waard om even te herhalen. Vandaar dat wij die dan ook graag met u delen.

Hygiëne in de school: Hygiëne is in deze tijd heel belangrijk. Vandaar ook dat wij allemaal bij binnenkomst en na ieder pauze onze handen wassen met zeep. Daarbij zullen we papieren handdoekjes gebruiken. Ook zal er gedurende de dag extra schoonmaakrondes gehouden worden om de school schoon te houden.

Pauze en inrichting schoolpleinen: Leerlingen houden pauze met hun eigen klas. Er worden geen klassen gemengd en iedere klas krijgt een eigen deel van het schoolplein toegewezen. Als vanzelfsprekend wordt er door middel van een roulatiesysteem, per pauze, gewisseld van plaats en activiteit. Zo bieden wij iedereen afwisselende activiteiten aan. Routing door de school We werken met 1 richtingsverkeer door de school. Dit kan betekenen dat er af en toe omgelopen moet worden maar voorkomt dat wij elkaar in de smalle gangen moeten kruisen. Als onderdeel van deze routing hebben de klassen een eigen ingang toegewezen. Zowel de route als ingangen worden door middel van duidelijke bordjes aangegeven.

Ventilatie in de school: Verschillende metingen, door een onafhankelijk testbureau heeft uitgewezen dat de ventilatie bij ons op school op orde is. De lokalen zijn allemaal uitgerust met CO2-meters en tijdens de pauzes ventileren wij extra door het openzetten van ramen.

Tot slot: Het afgelopen jaar hebben wij met veel veranderingen te maken gehad zowel in de omschakelingen van fysiek- naar thuisonderwijs maar ook de steeds weer veranderende richtlijnen. Dit laatste zal aankomende periode naar aller waarschijnlijkheid niet veranderen. Wij doen onze uiterste best om de meest recente aanpassingen zo snel mogelijk met u te delen.

Wij hopen u via deze weg zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen, onduidelijkheden of zorgen zijn dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Rest mij nu nog om u namens het hele team van de Leo Kannerschool SO te bedanken voor de fijne samenwerking en hulp met het vormgeven van het thuisonderwijs. Wij realiseren ons dat dit soms heel erg lastig is geweest en hebben enorme waardering voor de wijze waarop u dit heeft georganiseerd. Wij hopen dat dit de laatste keer is geweest dat dit nodig was en dat wij de leerlingen vanaf nu weer dagelijks op school blijven zien.

Met hartelijke groet,

Paul van der Vijver
Directeur

Hanny van Os
Coördinator