Leo Kannerschool SO

Leo Kannerschool SO biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier tot dertien jaar waarbij sprake is van een stoornis binnen het autismespectrum. Het onderwijs wordt verzorgd door een team dat gewend is aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme. Ook is de inrichting van de school hierop afgestemd.

Leo Kannerschool SO

Leo Kannerschool SO biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier tot dertien jaar waarbij sprake is van een stoornis binnen het autismespectrum. Het onderwijs wordt verzorgd door een team dat gewend is aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme. Ook is de inrichting van de school hierop afgestemd.

Schoolgids SOP 2022-206

Laatste nieuws

Waar wil je meer over weten?